Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ  

BİRİNCİ YIL DERS PROGRAMI


 


DERS İÇERİKLERİ

 

ARC 101 Temel Tasarım:

Temel tasarım kavramlarını form, desen, renk, kompozisyon, doku, ve gölge prensipleri ile anlatan, 2 ve 3 boyutlu tasarlama ilkelerinin, fonksiyon kavramının belirleyici bir unsur olarak gösterileceği temel stüdyo dersidir. Tasarım problemi çözme becerisi, genel mekan kurgusu yapabilme ve tasarım teknikleri geliştirilecek. Ayrıca tasarım teorileri ve akımlar anlatılacak.

ARC 102  Mimari Temel Tasarım:

Devam niteliğinde olan derste Temel Tasarım dersinde anlatılan kavramlar detaylandırılacak ve öğrenciler mimari tasarıma hazırlatılacaktır. İnsan-mekan, aktivite-mekan, form-mekan, ilişkilerinin tasarımın esas üreteçleri olduğu kavratılacak. Mimari stiller, fonksiyonel ve yapısal gereklilikler araştırılacak. Temel tasarım ve mimari tasarım arasında ilişki kurma yeteneğinin geliştirilmesi.

ARC 103  Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri

Tanımlayıcı geometri, taslak,  sanatsal ve teknik çizim ilkelerine giriş yapılacak, mimari plan, kesit, görünüş, bir ve iki noktalı perspektif ve gölgeleme, tarama, renklendirme, modelleme, fotoğrafçılık, vb. konularının üzerinde durulan bir derstir.

ARC 121  Mimarlığa Giriş

Mimarlığın kapsamının ve mimari terimlerin anlatılacağı giriş dersidir. Farklı bölgelerde farklı ölçeklerde tasarım faaliyeti yapılabilmesi, mekanların özelliklerinin ve düzenlerinin incelenme çalışmaları yapılacaktır. Form, yapı, kullanım ve amaç kavramlarının analiz edilecek; fiziksel ve kültürel etkilerin mimari forma olan etkilerinin incelenmesi.

ARC 111  Mimarlar için Bilgi Teknolojisi

Sayısal mimari iletişim bilgisi, vektörler ve temel geometri bilgisine giriş, 2 boyutlu vektörel tabanlı ve 3 boyutlu programlar, CAD ve multimedya tasarım için temel konseptler, sayısal sunum teknikleri ve araçları , sayısal görsel işleme programlarına giriş, gelişmiş görüntüleme teknikleri, web kökenli teknolojilere dair bilgi aktarılması gibi bir mimarın tüm eğitimi ve hayatı boyunca, sayısal teknolojilerinin kullanımı hakkında giriş dersi.

ARC 112  Bilgisayar Destekli Tasarım I

 Bilgisayar destekli tasarımın temelleri ve prensipleri ile kısaca tarihçesine dair bilgi, AutoCAD programı ile iki ve üç boyutlu çizim çalışmaları, projelerde 3D Studio MAX ve diğer modelleme ve canladırma yazılımları ile sunumların nasıl geliştirilebileceğine dair çalışmalar. 

ARC 132 Strüktürel Çizim Teknikleri

Temel strüktür sistemleri elemanlarına konsantre olarak bütün yönleriyle bina yapılış yöntemlerini içerir.Bu temele dayanarak, duvar, çatı, merdiven ve yer sistemleri gibi iç mekanı oluşturan mimari unsurlar analiz edilir. Aynı zamanda farklı malzemelerin strüktür davranışları ve strüktür sistemleri teknik terimlerini kapsamaktadır.

 

İKİNCİ YIL DERS PROGRAMI

ARC 201  Mimari Tasarım I:

Bu stüdyo dersi öğrencileri kısa süreli, küçük ölçekli ve basit işlevli projeler aracılığıyla mimari tasarım süreciyle tanıştırmayı, ve biçimsel, çevresel ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik veriler ışığında mimari kararlar verebilmelerine ve yapılı çevreye dair temel değerler geliştirebilmelerine destek olmayı hedefler.

ARC 206 Eskiz Teknikleri

Ders kapsamında, görülen bir nesnenin veya tasarım sürecinde düşünülenin kağıda aktarılması ve görselleştirilmesi olarak ifade edilebilecek eskiz yapma becerisinin çeşitli teknikler kullanılarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ARC 213  Bilgisayar Destekli Tasarım II:

Bilgisayar destekli tasarımın temelleri ve prensipleri ile kısaca tarihçesine dair bilgi, AutoCAD programı ile iki ve üç boyutlu çizim çalışmaları, projelerde 3D Studio MAX ve diğer modelleme ve canladırma yazılımları ile sunumların nasıl geliştirilebileceğine dair çalışmalar. Bilgisayar Destekli Tasarım I dersinin devamı niteliğindedir.

ARC 221  Mimarlık Tarihi I:

İlk yerleşimlerden günümüze kadar yapılı çevrenin tarihini inceleyen ve iki döneme yayılan derste Avrupa ve dünya mimarlık tarihi, toplumsal ve kültürel bağlamı içinde ele alınır.

ARC 231  Statik II:

Strüktürel sistemlerin davranış esaslarının öğretildiği bu ders sabit yük hesapları, kolon, kiriş ve çerçeveler ve türlerini kapsar. Farklı taşıyıcı sistemler ve malzemelerin temel özellikleri ve strüktürel davranışları incelenir.

ARC 251  Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi II:

Bu derste mimarlık ve yapı teknolojisi kavramları, yapı alt-sistemleri, ve mimarlık alanında kullanılan geleneksel malzemeler teknik ve estetik özellikleri, uygulama ilkeleri ve performans değerleriyle tanıtılır.   Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı; taşıyıcı sistem elemanları, duvarlar, döşeme sistemleri ve asma tavanlar; düşey sirkülasyon elemanları; çatılar, pencereler, kapılar ve benzeri yapı elemanları bu ders kapsamında ele alınır, ve Türkiye’den ve dünyadan çeşitli örnekler incelenerek öğrencilerin mimari tasarım projelerinde bu bilgileri değerlendirmeleri hedeflenir.

ARC 202  Mimari Tasarım II:

Bu stüdyo dersi görece daha büyük ölçekli projeler aracılığıyla öğrencilerin işlevsel karmaşıklık ve mekânsal farklılık olgularıyla tanışmalarını, mimari programa doğrudan cevap verebilecek tasarım çözümleri yaratmanın yanı sıra malzeme ve bağlama yönelik bilinçlerini ve eleştirel yetilerini arttırmayı hedefler.

ARC 222  Mimarlık Tarihi II:

Önceki dönemin devamı niteliğindeki bu dersin içeriği günümüzün mimarlığını da kapsayacak şekilde güncel üretim ve tartışmaları içermektedir.

ARC 294 Kentsel Tasarım:

Bu ders kapsamında, kentsel tasarım ve alan analizi çalışmaları, algı ve kavrayış, ulaşım ve otoparklar, park ve meydan gibi açık alanların tasarımı konuları incelenecektir. Sözü edilen konular, İstanbul'un mahallelerinden birinde yapılan bir alan analizi ve burada yapılacak olan öneri çerçevesinde işlenmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ YIL DERS PROGRAMI